Tính minh bạch

Báo giá thực tế và minh bạch cho khách hàng. Hiển thị tất cả chi phí vật liệu và chi phí xây dựng cho khách hàng.

Cung cấp thông tin chính xác về hệ thống dự toán cho khách hàng trong quá trình xây dựng.

Lựa chọn thiết kế

Tư vấn ý tưởng thiết kế phù hợp.

Lên ý tưởng thiết kế 3D và đưa ra dự toán và quy trình xây dựng.

Hệ thống bảo hành

Đội ngũ nhân viên chuyên môn giám sát thi công từ đầu đến khi hoàn thiện.

Miễn phí bảo hành 3 năm..